Dziewczyny (i chłopaki), mam dla Was kolejny wyjątkowy konkurs adwentowy! Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Czytaj dalej:

Konkurs jest bardzo prosty – wystarczy złożyć życzenia w komentarzu pod wpisem konkursowym na facebookowym profilu Jest Pięknie. Komu? Może być przyjaciółka, siostra, mama – o ile to właśnie jej chcesz wręczyć drugi prezent, który jest do wygrania tego dnia. Tak, każdego dnia rozdam dwa prezenty – dla tej osoby, która złoży życzenia i dla osoby, do której życzenia są skierowane. Pamiętajcie tylko – życzenia muszą się zmieścić w 140 znakach.

 

Regulamin konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Pracownia Prasowa Ansoft.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
3. Konkurs ma 24 niezależne etapy, każdy rozgrywany przez jeden dzień grudnia od 1 do 24 grudnia 2017 włącznie. Każdy etap kończy się dnia rozpoczęcia etapu o godzinie 23.59 czasu polskiego.
4. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby biorące udział w konkursie muszą być pełnoletnie.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Nagrodzone zostaną 24 najciekawsze zgłoszenia, po jednym na każdy etap konkursu. Limit znaków na zgłoszenie: 140.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
7. Nagrodami w konkursie są 24 zestawy kosmetyków, każdy o wartości między 100 a 200 zł.
8. Wyniki będą ogłaszane każdorazowo we wpisie konkursowym umieszczonym w portalu Facebook na profilu https://www.facebook.com/jestpiekniepl/, poprzez edycję postu pierwotnego, w następny dzień po zakończeniu danego etapu konkursu.
9. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę maila z chęcią odebrania nagrody.
10. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie wyrazi chęci odebrania Nagrody, traci do niej prawo.
11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
12. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
14. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

Znajdź mnie również na:
RSS
Facebook0
Facebook
YouTube5k
Instagram5k