Dziś mam dla Was coś wyjątkowego – konkurs adwentowy, trwający od 1 grudnia do 24 grudnia, w którym do wygrania są 24 zestawy kosmetyków, KAŻDY o wartości między 100 a 200 zł. Co trzeba zrobić, żeby wygrać?

Poproszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania – mailem, na adres: konkurs@jestpieknie.pl. Wszystkie z wyjątkiem ostatniego wymagają znajomości treści, które publikuję w blogu (ale wszystko można sprawdzić wyszukiwarką). Ostatnie wymaga odrobiny kreatywności. Masz ochotę zdobyć kosmetyki na karnawał, dostać dodatkowy prezent świąteczny? Do dzieła!

Oto pytania:

  1. Ile działów i jakie ma blog Jest Pięknie?
  2. Jak nazywały się poprzednie blogi, które prowadziłam?
  3. Jaki “niepraktyczny samochód” opisałam?
  4. Jaką podróż zagraniczną opisywałam ostatnio?
  5. Jak się nazywała restauracja w Vancouver, kolację w której opisywałam?
  6. O jakiej personalizowanej torebce pisałam w sierpniu?
  7. Dlaczego czytasz Jest Pięknie? Odpowiedź zmieść w 250 znakach.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Pracownia Prasowa Ansoft.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
3. Konkurs trwa od 01.12.2016 od godziny 09.00 do 24.12.2016 do godziny 23.59 czasu polskiego.
4. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby biorące udział w konkursie muszą być pełnoletnie.
5. Warunki i przebieg konkursu: Aby wziąć udział w konkursie należy poprawnie odpowiedzieć na pytania konkursowe. Nagrodzone zostaną 24 zgłoszenia, gdzie udzielono poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte i najciekawiej odpowiedziano na pytanie otwarte, o ile zostały nadesłane w opisanym w pkt 3 czasie.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
7. Nagrodami w konkursie są 24 zestawy kosmetyków, każdy o wartości między 100 a 200 zł.
8. Wyniki zostaną ogłoszone 28.12.2016 w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: www.jestpieknie.pl. Laureaci zostaną też poinformowani za pomocą maila.
9. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę maila z chęcią odebrania nagrody.
10. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie wyrazi chęci odebrania Nagrody, traci do niej prawo.
11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
12. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
14. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

Znajdź mnie również na:
RSS
Facebook0
Facebook
Google+274
YouTube3k
Instagram5k