Dziś do wygrania w Jest Pięknie są akcesoria O Bag. Chcesz wygrać jedno z nich? Weź udział w konkursie!

Żeby wziąć udział w konkursie, wyślij na adres konkurs@jestpieknie.pl mail, w którym napiszesz, z czym kojarzy Ci się wiosna w modzie. Odpowiedź musi się zmieścić w 250 znakach.

Do wygrania są 4 bransoletki O bracelet (po jednej dla zwyciężczyni) oraz nagroda główna, torebka O Pocket (jak na zdjęciu) – dla osoby, której odpowiedź będzie moim zdaniem najciekawsza.

Konkurs trwa od 02.02.17 do 09.02.17. Ogłoszenie wyników 10.02.2017.

Bransoletki otrzymują: Dominika Dobrowolska, Aleksandra Kołodziej, Agnieszka Machcińska, Emilia Piękoś.

Nagrodę główną otrzymuje Ewa Wyszomirska.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Pracownia Prasowa Ansoft.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
3. Konkurs trwa od 02.02.17 od godziny 00.01 do 09.02.17 do godziny 23.59 czasu polskiego.
4. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby biorące udział w konkursie muszą być pełnoletnie.
5. Warunki i przebieg konkursu: Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Nagrodzone zostaną 5 zgłoszenia, gdzie najciekawiej odpowiedziano na pytanie otwarte, o ile zostały nadesłane w opisanym w pkt 3 czasie.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
7. Nagrodami w konkursie są 4 bransoletki O bracelet (po jednej dla zwyciężczyni) oraz nagroda główna, torebka O Pocket.
8. Wyniki zostaną ogłoszone 10.02.2017 w tym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: www.jestpieknie.pl. Laureaci zostaną też poinformowani za pomocą maila.
9. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę maila z chęcią odebrania nagrody.
10. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie wyrazi chęci odebrania Nagrody, traci do niej prawo.
11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
12. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
14. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

Znajdź mnie również na:
RSS
Facebook0
Facebook
Google+274
YouTube3k
Instagram5k