Dziś do wygrania w Jest Pięknie jest najnowsza torebka O Bag – O Square. Chcesz ją wygrać? Weź udział w konkursie!

Żeby wziąć udział w konkursie, napisz w kilku zdaniach, jakie masz sposoby na udany dzień w pracy. Zgłoszenia przyjmuję w komentarzach pod tym wpisem i na Facebooku pod linkiem do informacji o konkursie. Nagrodą jest spersonalizowana według Twoich wytycznych torebka O Square od Obag Polska!

Konkurs trwa od 28.08.2017 do 04.09.2017. Ogłoszenie wyników 07.09.2017.

 

Nagrodę otrzymuje Marta (komentarz z 3 września z godz. 18.50). Bardzo proszę o kontakt na adres ania@jestpieknie.pl z tego samego adresu, który podany został przy umieszczaniu komentarza. 

Dziękuję wszystkim za udział… i do następnego konkursu!

Regulamin konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Pracownia Prasowa Ansoft.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
3. Konkurs trwa od 28.08.2017 od godziny 18.00 do 04.09.2017 do godziny 23.59 czasu polskiego.
4. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby biorące udział w konkursie muszą być pełnoletnie.
5. Warunki i przebieg konkursu: Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe w komentarzu pod wpisem na www.jestpieknie.pl albo w serwisie Facebook, na profilu Jest Pięknie, pod linkiem do ww. wpisu. Nagrodzona zostanie najciekawsza odpowiedź.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
7. Nagrodą w konkursie jest torebka O Bag O Square.
8. Wyniki zostaną ogłoszone 07.09.2017 w tym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: www.jestpieknie.pl.
9. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę maila z chęcią odebrania nagrody.
10. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie wyrazi chęci odebrania Nagrody, traci do niej prawo.
11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
12. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
14. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

Znajdź mnie również na:
RSS
Facebook0
Facebook
Google+274
YouTube3k
Instagram5k