Kiedy pierwszy raz usłyszałam o tym miejscu, nazwa skojarzyła mi się z “kaszrut”, czyli koszernością. Niesłusznie, bo Kaskrut to spolszczone francuskie słowo “casse-croute”, przekąska.