Regulamin Konkursu Art. 1. [Konkurs] Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Pielęgnacja skóry jesienią” na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. Art. 2. [Organizator i Fundator Konkursu] 1. Organizatorem Konkursu jest Ansoft Pracownia Prasowa z siedzibą w Legionowie przy ul. Akacjowej 12, NIP: 1181382536. 2. Fundatorem nagród…