Pomijam gustowne „brylanciki” na zakrętce, ale polecam poczytać to, co wydrukowano na kartonie.